بیخبری مطلق وشکنجه مستمرآموزگارو زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در زندان زاهدان پس از ۱۷ سال زندان و بیش از سه سال قرنطینه و انفرادی

  ارژنگ ۱۷سال است درزندان تحت شکنجه‌ شدید بسرمیبرد وقادر براه رفتن نیست. بعداز انتقال ارژنگ داوودی از زندان رجایی شهر به زندان زاهدان وزابل دستگاه قضایی وزندانبانان بشدت این زندانی، سیاسی را تحت فشار واذیت وآزار همه جانبه قرار دادند او به دفعات مجبور شد در اعتراض به رفتار وحشیانه زندانبانان ودستگاه قضایی اقدام به اعتصاب غذا کند. 🔸 آقای داوودی از نار احتی، قلبی ودیابت نیز رنج می‌برد دستگاه قضایی حتی پارا فراتر از این گذاشت عموی وی […]

Read more

توفان_توییتری برای نجات جان آرش صادقی و ارژنگ داوودی روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ساعت ۲۱ به وقت ایران

  اسانلو ها ، بهشتی لنگرودی ها و باغانی ها ، ارژنگ داوودی ها، آرش صادقی و گلرخ ها ، آتناها، نرگس ها، زینب ها، هاجرهاو … را تنها گذاشتیم ، نتیجه اش شد، زندان رفتن آنها، کشته شدن آنها ، تبعید آنها، اخراج آنها، حکم شلاق برای کارگران آق دره، تکاب، هپکو، پلی اکریل، پتروشیمی ماهشهر وبلاهایی دیگر که جمهوری اسلامی برسر ما مردم می آورد.تا این حکومت را برنیاندازیم همین وضع جنایت بار ادامه خواهد یافت. شکنجه نهادینه، […]

Read more

اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

زندانی سیاسی تبعیدی، ارژنگ داوودی، در زندان مرکزی زاهدان، بیش از ۱۶ روز است که در بی خبری مطلق و سکوت رسانه ای در اعتصاب غذا به سر می‌برد. این زندانی سالخورده و بیمار در اعتراض به یک سال حبس در قرنطینه و در محیطی آلوده و غیربهداشتی و محروم از کلیه امکانات، دست به اعتصاب غذا زده است. ارژنگ داوودی در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان در تبعید به سر می برد در حالیکه حکم تبعید وی مربوط به زندان […]

Read more

وضعیت ارژنگ داوودی پس از ۱۴ سال حبس

وضعیت ارژنگ داوودی پس از ۱۴ سال حبس #ارژنگ_داوودی #زندانی_سیاسی محبوس در #زندان_زاهدان پس از ۱۴ سال در سخت ترین شرایط زندان و به دور از بقیه زندانیان بسر می برد از ملاقات و رسیدگیهای پزشکی محروم است. وی که به بیماری کلیه رنج می برد در قرنطینه زندان در یک اتاقک نمور و بدون تهویه نگهداری میشود.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر