توفان_توییتری برای نجات جان آرش صادقی و ارژنگ داوودی روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ساعت ۲۱ به وقت ایران

  اسانلو ها ، بهشتی لنگرودی ها و باغانی ها ، ارژنگ داوودی ها، آرش صادقی و گلرخ ها ، آتناها، نرگس ها، زينب ها، هاجرهاو … را تنها گذاشتيم ، نتيجه اش شد، زندان رفتن آنها، كشته شدن آنها ، تبعيد آنها، اخراج آنها، حكم شلاق برای كارگران آق دره، تكاب، هپكو، پلی اکريل، پتروشيمی ماهشهر وبلاهايی ديگر كه جمهوری اسلامی برسر ما مردم مي آورد.تا اين حكومت را برنياندازيم همين وضع جنايت بار ادامه خواهد يافت. شكنجه نهادينه، […]

Read more

اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

زندانی سیاسی تبعیدی، ارژنگ داوودی، در زندان مرکزی زاهدان، بیش از ۱۶ روز است که در بی خبری مطلق و سکوت رسانه ای در اعتصاب غذا به سر می‌برد. این زندانی سالخورده و بیمار در اعتراض به یک سال حبس در قرنطینه و در محیطی آلوده و غیربهداشتی و محروم از کلیه امکانات، دست به اعتصاب غذا زده است. ارژنگ داوودی در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان در تبعید به سر می برد در حالیکه حکم تبعید وی مربوط به زندان […]

Read more

وضعیت ارژنگ داوودی پس از ۱۴ سال حبس

وضعیت ارژنگ داوودی پس از ۱۴ سال حبس #ارژنگ_داوودی #زندانی_سیاسی محبوس در #زندان_زاهدان پس از ۱۴ سال در سخت ترین شرایط زندان و به دور از بقیه زندانیان بسر می برد از ملاقات و رسیدگیهای پزشکی محروم است. وی که به بیماری کلیه رنج می برد در قرنطینه زندان در یک اتاقک نمور و بدون تهویه نگهداری میشود.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر