بیکاران رفسنجان هم به اعتراضات پیوستند.

رفسنجان -جمع جوانان بیکار در ورودی کارخانه مس سرچشمه امروز پنجشنبه۲۲ آذرجمع بزرگی از جوانان بیکار در #رفسنجان در ورودی کارخانه مس سرچشمه در اعتراض به بکارگیری نیروهای غیر بومی در مجتمع #مس_سرچشمه رفسنجان تجمع کردند. #اعتراضات_سراسری

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر