کشاورزان بخش شبانکاره بوشهر هم به اعتراضات پیوستند.

تجمع اعتراضی کشاورزان بخش شبانکاره دشتستان در استان بوشهر در اعتراض به کاهش سهمیه حقابه آنها از سد رئیس علی دلواری در مقابل استانداری بوشهر/ کشاورزان به نشانه خالی بودن سفره‌های‌شان، روی زمین سفره خالی پهن کردند.۲۹آذر ۹۷

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر