اتحادیه آموزگاران جهان خواهان آزادی معلمان ایرانی هستند.

اعتراض آموزش بین الملل ei به زندانی کردن محمدحبیبی «محمد حبیبى  عضو اتحادیه معلمان دستگیر شد» دستگیری اخیر معلم وعضو هیئت مدیره ی کانون صنفى معلمان  ایران( تهران ) در مدرسه اش به صراحت بیانگر این است که آزار و اذیت اعضای اتحادیه در ایران همچنان ادامه دارد. سوم مارس ، محمد حبیبی درمدرسه اش دستگیر شد و طبق گزارشات محلی دستگیریش و حشیانه صورت گرفته است. آنها مدعی اند که نیروهای امنیتی از اسپری فلفل و دستبند در حضور دانش آموزانش استفاده کرده […]

Read more

بخش نامه سکسی و فاشیستی اموزش وپرورش روحانی

وزارت آموزش و پرورش ایران، مجموعه ضوابطی را برای داوطلبان شغل معلمی در نظر گرفته که مطابق آن، معلمانی که وارد آموزش و پرورش می‌شوند نباید “بیماری‌های” مشخصی را داشته باشند. “ناباروری” و “موهای زاید صورت” زنان، میگرن شدید، دیابت بی مزه، گواتر، اعتیاد به سیگار، کوتاهی یک پا بیش از ۱۰ سانتیمتر و “لهجه غلیظ و غیر قابل تغییری که که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق ‌شود” (برای معلمان دوره ابتدایی) در شمار موانع […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر