آپوزیت ۲۱۸ با افشای دروغین علوم اسلامی با افشین نریمان

آپوزیت برنامه ای که افشا کننده دروغ های حکومتگران است. دروغ هایشان را با نشان دادن تضاد های گفتار شان بیرون می اورد.  رسوایشان می کند. از زبان خود انها افشا کننده خودشان است با هم ببینیم.

Read more

آپوزیت برنامه ای از افشین نریمان که حکومت اسلامی را موشکافی می کند

افشین نریمان جوانی هنرمند به دلیل تخصص اش در صدای امریکا کار کرد. چون مستقل واگاه بود توانست در برنامه های مهمی حضور یابد در دوران جنبش سبز در برنامه پارازیت در کنار چند جوان دیگر از محبوب ترین برنامه سازان تلویزیونی شدند. اما سیاست گرانی که محبوبیت افکار مستقل را نمی خواستند، به هر ترتیبی او وچندین نفر از برنامه سازان وتحلیل گران را از صدای امریکا کنار گذاشتند. اما او ارام ننشست وبرنامه های مستقل خود را ساخت. […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر