ایران سازان سری جدید – ۲

شما را به دیدن بخش دوم سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به… ایران سازان برنامه ای است که تیم ایران سازان اماده می کنند ، تا هم میهنان هم خودشان باور کنند یک ایران ساز هستند. ایرانیانی که کارگر،مزد بگیر،معلم ،هنرمند ، پرستار، دانشگاهی ،سازنده و اندیشه پرداز و … می توانند باشند. کسانی که در فکر نجات میهن از شرایط […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر