برچسب: بانه

‍‍ ۴ اردیبهشت – تجمع اعتراضی انجمن صنفی کارگران ستمدیده و کارد به استخوان رسیده ساختمانی بانه

تجمع اعتراضی انجمن صنفی کارگران ستمدیده و کارد به استخوان رسیده ساختمانی بانه با خواست کاهش سهمیه حق بیمه کارگران ساختمانی انجمن صنفی کارگران سراسری به دولت هشدار داده است،…

دو نوجوان اهل بانه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند

  بازداشت دو نوجوان در بانه اوایل سایل جاری میلادی، نیروهای اداره اطلاعات بانه دو نوجوان ۱۷ ساله از اهالی روستای کانی سور را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل…

دربیست ویکمین روز مقاومت واعتصاب ،شهربانه سیمای شهری اشغال شده توسط نظامیان به خود گرفته است

 شهر #بانە سیمای پادگان نیروهای سرکوبگر جنگ طلب بە خود گرفتە #کولبرنیوز: بنا بە اخباری کە هم اکنون از شهر بانە بە کولبرنیوز رسیدە ، ماشین های نیروی انتظامی و…

هجدهمین روز اعتصاب بازاریان شهر بانه وپادگانی شدن این شهر توسط نیروهای نظامی

پادگانی کردن بانە راهکار نیست بانە در هیجدهمین روز اعتصاب خود، در محاصرەی نیروهای تفنگدار حاکمیت. نمایش قدرت سرکوب و نظامی برای گرسنەگان نشان دادن ابلەهانە ترین کار است