برچسب: برنامه های تلوزیونی

مصاحبه شکوفه آذر ماسوله با کشیش رسول حیدری : بحران های تمام نشدنی نظام اسلامی | اعتصابات معلمین‌‎

مصاحبه با برادر ارجمندم کشیش رسول حیدری در برنامه خبرتاک . در خصوص اعتصابات و اعتراضات معلمین ،سوقصد به #گوهر_عشقی و رسیدن سالگرد اعدام #روح_الله_زم ودراوردن لباس تزویر وریای اسلامی …

ایران سازان دوشنبه ۱۵ آذر به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، با آقای علی عبدالرضایی

منصور اسانلو و موتا خدمت اسلام و رژیم اسلامی اشغالگر و فاشیست دست نشانده می رسند! شما را به دیدن بخش یکصد و شصت و ششمین برنامه ایران سازان دعوت…

منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی خواهان قرار می دهد!

ایران سازان برنامه تلویزیونی که از شبکه ماهواره ای ایران فردا پخش می‌شود. منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی…

ایران سازان دوشنبه ۱۵ شهریور به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی

شما را به دیدن بخش یکصد و پنجاه و هفتمین برنامه ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی،…

ایران سازان با منصور اسانلو هر هفته شما را به برداشتن گام های اجرایی در راه برکناری رژیم اسلامی و برپایی یک حکومت دموکراتیک آزاد

ایران سازان با منصور اسانلو هر هفته شما را به برداشتن گام های اجرایی در راه برکناری رژیم اسلامی و برپایی یک حکومت دموکراتیک آزاد متعهد به اجرای بی کم…

پنجره ای رو به خانه پدریبه میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده با خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان و آقای منصور اسانلو

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۸ تیر در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و در سالروز قیام دانشجویان به…