ویدیو ها

ایران سازان دوشنبه ۱۲ مهر به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی

ایران سازان کارگران مزد بگیران و فرودستان ایران هستند که ایران را از شر اسلام نجات می دهند. ایران سازان دوشنبه ۱۲ مهر شما را به دیدن بخش یکصد و پنجاه و نهمین برنامه ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران …

گزارش

منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی خواهان قرار می دهد!

ایران سازان برنامه تلویزیونی که از شبکه ماهواره ای ایران فردا پخش می‌شود. منصور اسانلو با گزارش های دقیق از درون کشور راه های برکناری رژیم را پیش روی آزادی خواهان قرار می دهد! با هم ببینیم. @mansoor1999 https://t.me/khabargar

ویدیو ها

ایران سازان دوشنبه ۱۵ شهریور به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی

شما را به دیدن بخش یکصد و پنجاه و هفتمین برنامه ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری.

ویدیو ها

برخورد لخت #موتا با اسلام با مسلمان ایران‌فروش!

همبستگی نو:   فصل شومن‌های خواجه دیگر گذشته فصل چیززاده‌ها که به اسم رهبر گروههای اپوزیسیون بیزینس می‌کنند.فصل، فصل رهبری حمیدرضاهای درخشنده‌ی میدانی‌ست، اسلام را نمی‌شود با خواهش از پیش‌رو برداشت، به بلاهت یک رأس مسلمان دیگر نمی‌شود فقط پوزخند زد، ایران دارد از دست می‌رود چون یک گله گوسفند …

ویدیو ها

منافع ملی ایران – گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی در برنامه افق

افق – منافع ملی ایران – گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی در برنامه افق: صدای آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی، حشمت طبرزدی، و منصور اسانلو – دولت روحانی منافع ملی ایران را تامین می کند؟

ویدیو ها

رو به میهن برنامه که با هم میهنان دلاور، با ستمدیدگان دادخواه ارتباط برقرار می کند.

  رو به میهن برنامه که با هم میهنان دلاور، با ستمدیدگان دادخواه ارتباط برقرار می کند. رو به میهن خواهان اخراج اسلامیستهای اشغالگر از قدرت و اندیشه های مردم ایران است. با #منصوراسانلوکارگرسندیکالیست رویدادهای هفته را بررسی می کنیم و رهنمود ها را پیدا میکنیم. نظرات خود را برای …

ویدیو ها

ایران سازان با منصور اسانلو هر هفته شما را به برداشتن گام های اجرایی در راه برکناری رژیم اسلامی و برپایی یک حکومت دموکراتیک آزاد

ایران سازان با منصور اسانلو هر هفته شما را به برداشتن گام های اجرایی در راه برکناری رژیم اسلامی و برپایی یک حکومت دموکراتیک آزاد متعهد به اجرای بی کم وکاست مفاد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان مرجع قانون اساسی آینده ایران دعوت میکند. در این راه با …

ویدیو ها

یک ساعت تمام شلیک به اسلام در تلویزیون اندیشه

طرح تمهید تئوری دن گیبسن در مورد اینکه مکه‌ی عربستان خاستگاه اسلام نبوده بلکه بکه‌ی شهر پترا در اردن محل تولد محمد و قلمرو زیست‌مان قبیله‌ی قریش بوده. ربط شهر پترا و کربلا و دروغ حرکت حسین از عربستان به کوفه و … مجموعه بحث‌های امشب موتا در برنامه‌ی همبستگی …

ویدیو ها

پنجره ای رو به خانه پدریبه میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده با خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان و آقای منصور اسانلو

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۸ تیر در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و در سالروز قیام دانشجویان به گفتگو با خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان و آقای منصور اسانلو

ویدیو ها

رو به میهن برنامه ای از منصور اسانلو – اعتصابات و اعتراضات به پیش می روند

سرکوب و کشتار مردم معترض خوزستان باید به فوریت متوقف و خواستهای آنان بر آورده شود. باید عاملین و آمرین به ویرانی کشاندن منابع طبیعی خوزستان و سرکوب اعتراضات حق طلبانه ی مردم این استان به فوریت و در دادگاهی علنی محاکمه و مسببین آن در پیشگاه مردم ایران پاسخگوی …

ویدیو ها

برنامه همبستگی نو با منصور اسانلو گامی در جهت اطلاع رسانی از همبستگی های کارگران کشاورزان زنان و مردان ایران زمین

برنامه همبستگی نو با منصور اسانلو گامی در جهت اطلاع رسانی از همبستگی های کارگران کشاورزان زنان و مردان ایران زمین. امروز اعتصابات واعتراضات کارگران ودامداران و کشاورزان و همه مزد بگیران می رود تا به کار رژیم خاتمه دهد. اگر ما ایرانیان این صدای اکثریت خاموش را به گوش …

ویدیو ها

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۸ تیر در مورد قیام دانشجویی و کوی دانشگاه با حضور منصور اسانلو و علیرضا نوریزاده و نرگس منصوری

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۸ تیر در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و در سالروز قیام دانشجویان به گفتگو با خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان و آقای منصور اسانلو از پایه گذاران جنبش

ویدیو ها

گفتگوی منصور اسانلو با تلویزیون ایران اینترناشنال پیرامون اعتصابات کارگران صنایع نفت ایران و امکان سراسری شدن آنها

گفتگوی منصور اسانلو با تلویزیون ایران اینترناشنال پیرامون اعتصابات کارگران صنایع نفت ایران و امکان سراسری شدن آنها @mansoor1999 https://t.me/khabargar