ویدیو ها

همبستگی نو این هفته مسیر همبستگی دموکراسی خواهان برانداز را شفاف تر نشان می دهد

  همبستگی نو این هفته مسیر همبستگی دموکراسی خواهان برانداز را شفاف تر نشان می دهد! منصور اسانلو و علی عبدالرضایی گفتگو میکنند.

ویدیو ها

همبستگی نو‌با منصور اسانلو : همبستگی نو گامی بسوی همبستگی همه ستمدیده های دادخواه است.

  Hambastegi No 06-03-21 همبستگی نو میهمان برنامه: آبتین آیینه همبستگی نو‌ گامی بسوی همبستگی همه ستمدیده های دادخواه است. همبستگیهای همایش ها و وبینار ها در جهت نه به رژیم اسلامی و انتصاباتش در حال گسترش است. شوراها ‌‌سامانه ها احزاب و گروه ها بیشتر با هم همکاری میکنند. …

برنامه های تلوزیونی

برنامه همبستگی نو از تلویزیون جهانی اندیشه «همایش روز جهانی کارگر

برنامه همبستگی نو از تلویزیون جهانی اندیشه «همایش روز جهانی کارگر توسط سامانه همبستگی ملی ایرانیان» را پخش کرد! با هم ببینیم . @mansoor1999 https://t.me/khabargar

مصاحبه ها

گفتگوی کارگر سندیکالیست منصور اسانلو و موتا

گفتگوی کارگر سندیکالیست منصور اسانلو و موتا درباره جنبش‌های پارتی‌سانی فعال در ایران Hambastegi No 05-28-20 همبستگی نو لحظاتی پیش پخش شد: پیش بسوی قیام نهایی ویژه‌برنامه‌ی مردم مسلح شوید گفتگوی کارگر سندیکالیست منصور اسانلو و موتا درباره جنبش‌های پارتی‌سانی فعال در ایران و نحوه‌ی آماده‌سازی ایرانیان برانداز جهت مقابله …

برنامه های تلوزیونی

تازه‌ترین گفتگوی کارگر سندیکالیست منصور اسانلو با علی عبدالرضایی موتای براندازان لحظاتی پیش منتشر شد.

#جنبش_تحریم_داخلی موضوع این برنامه همبستگی نو بود و در آن به بحث درباره چگونگی شکل‌گیری و فراگیری جنبش پرداخته شد و عملیات میدانی براندازان نیز در این برنامه به نمایش درآمد.  

برنامه های تلوزیونی
برنامه های تلوزیونی

Hambastegi No 04-02-20 همبستگی نو برنامه ای از # منصور اسانلو وهمراهی #علی عبدالرضایی

گفتگوی امشب کارگر سندیکالیست منصور اسانلو با علی عبدالرضایی(موتا) که در آن به بحث درباره مسائل سیاسی روز و سازماندهی خیابان پرداختند.

اعتراضات

گفتگوی کارگر سندیکالیست منصور اسانلو با موتای براندازان در تلویزیون اندیشه.

Hambastegi No 03-26-20 همبستگی نو برنامه ای از # منصور اسانلو وهمراهی #علی عبدالرضایی در این برنامه که به مسائل روز براندازی اختصاص دارد به مسائل مختلفی پرداخته می‌شود. بحث موتا از دقیقه ۲۱ آغاز می‌شود.