در ایران چه میگذرد؟ منتظر توفان های انقلابی ارتشیان هستیم.

ارتشیان خودشان را بخشی از عیاران معیشت می دانند. و در هر جایی که هستند نارضایتی خود را اعلام می کنند. به عنوان مزد بگیران ارتشیانی که به عیاران معیشت می پیوندند.  در اینده نزدیک این مبارزه به انقلاب ملی ایران تبدیل میشود. با هم شاهد باشیم.

Read more

اتحاد بازنشستگان، شاغلان، ارتشیان، مال باخته گان دانشجویان

https://www.youtube.com/watch?v=OEFTJ54wbm0&feature=youtu.beبرنامه ای از پرویز کاردان مدیر تلویزیون اندیشه با حضور منصور اسانلو رهبر… https://t.co/0yfNy8TUwY via @YouTubeبرنامه ای از پرویز کاردان مدیر تلویزیون اندیشه با حضور منصور اسانلو رهبر جنبش همبستگیhttps://borobalatar.comYOUTUBE.COM

Read more

همبستگی نو کنفرانس کارگری با منصور اسانلو

همبستگی نو برنامه هفتگی است که بیش از 4 سال است از تلویزیون اندیشه پخش میشود. این برنامه به موضوعات مزد بگیران وستم دیده گان دادخواه  مثل زندانیان سیاسی ایران می پردازد. کنفرانسی هفتگی است که، برای همبستگی واتحاد و روش های تشکیلات سازی گفتگو می کند. هدف نهایی این کنفرانس پشتیبانی از همه جنبش های دادخواهانه کشور به محوریت سندیکالیستها ست.  تا به اعتراضات و اعتصابات سراسری برسیم. یگانه راه نجات اینده  میهن در همکاری اجتماعی همه ستم دیده […]

Read more

همبستگی نو کنفرانس کارگری با منصور اسانلو

همبستگی نو برنامه ای برای مزدبگیران وهمکاری سندیکایی  بین همه مزدبگیران  ایران است. برنامه همبستگی نو برای  اگاهی همه زحمت کشان و مردم ایران است . تا کمک کنیم گامی به سوی آزادی و دموکراسی برداریم.

Read more

برنامه همبستگی نو پیرامون اخبار و گزارش های هفتگی در حول مبارزات اجتماعی و سندیکاهای کارگران ومزد بگیران ، تلاش می کند که اطلاع رسانی کند و روحیه ترس ویاس را به روحیه پیروزی وامیدوشادی تبدیل کند. در این برنامه سرقت 2 ملیارد دلاری پول ارسال شده به سوریه توسط مجتبا خامنه ای وپیوستن ارتش به کمپین معیشت و طرح مطالبات معیشی انها ، همچنین توجه به مسایل زندانیان سیاسی مثل زینب جلالیان ورضا شهابی و برخی دیگر از زندانیان […]

Read more

همبستگی نو ، این بار کلاهبرداری بانک سپه از ارتشیان زحمتکش

برنامه همبستگی نو که کنفرانس هفتگی سندیکایی وگویای تلاش های عیاران معیشت است، بیش از چهار سال است که به مشکلات وراه حل های سندیکایی همه مزد بگیران اعم از کارگر و معلم وارتشی وپرستار وخبر نگار وزندانیان صنفی و سیاسی و همه  ستم دیده گان دادخواه می پردازد. و راه نهایی حل هه این مشکلات را در پیوست همه مزد بگیران که دست های پاک دارند به راه سمک عیار وعیاران معیشت که بازوی کمپین معیشت هستند می داند. […]

Read more

همبستگی نو- ش289 مشکلات سندیکا در نیشکر هفت تپه و…

همبستگی نو، برنامه ای که می خواهد کمک کند ترس ویاس را دربین کارگران کمتر کند. برنامه ای است کارگری و تشکیلاتی که می خواهد به تشکیل فدراسیون سراسری کارگران ایران کمک کند. Hambastegi No 08-28-17_1 from AndishehTV on Vimeo.

Read more

همبستگی نوازتلویزیون اندیشه سه شنبه شبهاساعت نیم بامداد

برنامه همبستگی نو از تلویزیون اندیشه سه شنبه هاساعت 12/5 نیم شب ،در رابطه با مشکلات کارگزان ومزد بگیران ، سپرده گذاران مال باخته ، چگونگی تشکیل سندیکاها واتحادیه های دادخواهی ، حمایت از ستمدیدگان دادخواه و کمک به تشکیل فدراسیون سراسری کارگران ومزد بگیران ایران و اتحادیه سراسری ستم دیده گان دادخواه  ایران زمین .

Read more

245همبستگی نو با منصور اسانلو از تلویزیون جهانی اندیشه-برنامه

ادامه چهارمین سال اجرای مستقل وازاد برنامه همبستگی نو با کمک تلویزیون اندیشه ومدیریت ان ، و با همکاری دوستان وانسانگرایان ، برای کمک به ادامه انتشار این برنامه ، کمک های خود را به حساب  پای پال در سایت خبر گرو همچنین حساب های زیر واریز نمائید.  منصور اسانلو Capital One Bank Address: Potomac Run Plaza, 46160 Potomac Run Plaza, Sterling, VA 20164 Routing# 255071981 Account# 1360449293 SWIFT CODE# HIBKUS44 Neek Foundation P.O. Box 651141 Sterling, VA 20165 20920 […]

Read more

Hambastegi No – 07-10-17 – همبستگی نو – منصور اصانلو – Andisheh TV

برنامه همبستگی نو از سال 2013 در رابطه با مسایل کارگری ایران اغاز شد .این برنامه در رابطه با جنبش های داخلی وپیکار مزد بگیران ایران برای رسیدن به همبستگی بین همه معترضین و دموکراسی خواهان ایران شکل گرفت. اتحاد همه کانون های صنفی معلمان با سندیکاهای و شوراهای کارگری ودیگر نهاد های دموکراتیک از اهداف این برنامه است. همچنین ایجاد سپر حمایتی برای کنشگران وسندیکالیست ها از دیگر اهداف این برنامه می باشد. همبستگی نو تا کنون توانسته به […]

Read more
1 2 3 4 5
ترجمه به زبانهای دیگر