برنامه های تلوزیونی

همراه بامزدبگیران 12 تیر97.درس های اعتراضات اخیر

گرانی، بی برقی ، بی آبی ، بیکاری، سرکوب وکشتار مردم ایران ، شرایطی بوجود اورده است که هر روز بخش های جدیدی از مردم به مبارزه پیپوندند. چگونه می توان این مبارزه را متشکل تر کرد؟ پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی یکی از راهکار هایی است که …

برنامه های تلوزیونی

همراه با مزدبگیران سری جدید شماره9تاریخ 4 اردیبهشت

همراه بامزدبگیران برنامه ای در باره ستم بر مزدبگیران و راهکار های اتحاد گرایی سخن می گوید. تجربه هایی مثل تسخیر نماز جمعه ها . و در باره اول ماه می روزجهانی کارگر در ایران

برنامه های تلوزیونی

سری جدید-8 همراه با مزد بگیران و اعتراضات مزدبگیران

Recommended for you 1:52:30 برنامه همراه با مزدبگیران – روش های خود سازماندهی برای مزدبگيران و اعتراضات كارگری Didgah TV1397 – you New برنامه همراه با مزدبگیران: اعتصابات و اعتراضات اجتماعی، اخبار و راهکارها Didgah TV 636 views چهاردهم فروردین نود و هفت – تهران Tehran Asl Recommended for you …

ویدیو ها

همراه با مزدبگیران سری جدید شماره 6 با کارگران ودیگردادخواهان

همراه با مزدبگیران این هفته منصور اسانلو از همراهی با درویشان وسقوط هواپیمای یاسوج، صدای خانم سودابه نامدار زنگنه و رضا شهابی وسندیکای کارگران شرکت واحد می گوید. با هم ببینیم.

ویدیو ها

همراه با مزد بگیران 9 ژانویه هر روز بیشتر ریزش میکنند.

در برنامه این هفته ی همراه با مزدبگیران، آقای منصوراسانلو علاوه با پرداختن به موج اعتراضات و اعتصابات کارگری به به نقش برجسته ای که کارگران می توانند در تداوم بخشیدن به این جنبش مردمی بازی کنند می پردازند

ویدیو ها

همراه با مزد بگیران گامی به سوی همبستگی و پیروزی انقلاب ملی ایران

در برنامه این هفته ی همراه با مزدبگیران، آقای منصوراسانلو علاوه با پرداختن به موج اعتراضات و اعتصابات کارگری به به نقش برجسته ای که کارگران می توانند در تداوم بخشیدن به این جنبش مردمی بازی کنند می پردازند

ویدیو ها

در ایران چه میگذرد؟ منتظر توفان های انقلابی ارتشیان هستیم.

ارتشیان خودشان را بخشی از عیاران معیشت می دانند. و در هر جایی که هستند نارضایتی خود را اعلام می کنند. به عنوان مزد بگیران ارتشیانی که به عیاران معیشت می پیوندند.  در اینده نزدیک این مبارزه به انقلاب ملی ایران تبدیل میشود. با هم شاهد باشیم.

برنامه های تلوزیونی

همراه با مزدبگیران گامی به سوی سراسری کردن اعتصابات واعتراضات

در برنامه همراه با مزدبگیران این هفته که پس از این با فرمات جدید و روزهای سه شنبه ساعت یازده و نیم شب به وقت ایران منتشر می شود؛ جناب منصور اسانلو علاوه بر ضرورت پیشبرد سازمان یافته اعتراضات صنفی، به طور خاص به ارائه ی راهکارها برای بستن خیابان …

برنامه های تلوزیونی

همراه با مزد بگیران 52 منصور اسانلو وکامران مهرپور

سازماندهی اعتراضات راز عقب نشینی رژیم سرکوبگر برنامه همراه با مزدبگیران ۱۳ آبان ۱۳۹۶ – ۴ نوامبر ۲۰۱۷ از تلویزیون دیدگاه فایل صوتی کم حجم این برنامه در دسترس است https://goo.gl/Ez2pYG شنبه ها ساعت ۲۰ بوقت ایران – ۸.۳۰ صبح بوقت کالیفرنیا – ۱۷.۳۰ بوقت اروپای مرکزی برای تداوم و …

برنامه های تلوزیونی

همراه با مزد بگیران 51پاسارگاد، زندانیان، مزد بگیران، مال باختگان

ضرورت تلاش مشترک برای نجات زندانیان سیاسی و صنفی برنامه همراه با مزدبگیران ۶ آبان ۱۳۹۶ – ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷ از تلویزیون دیدگاه فایل صوتی کم حجم این برنامه در دسترس است https://goo.gl/ydhW1R شنبه ها ساعت ۲۰ بوقت ایران – ۸.۳۰ صبح بوقت کالیفرنیا – ۱۷.۳۰ بوقت اروپای مرکزی برای …