آذر – خیزش بروجرد

  قيام کارگران شهرداری بروجرد اعتراض به ۹ماه حقوق معوقه در روز ششم مقابل فرمانداری تنها راه مردم در رسیدن به حقوق ومطالبات #خیـزش_و_قیام است هيچ كجاى ايران از دست اين رژيم درامان نبوده، همه جا جنبش هاى اعتراضى غارت شده گان برپاست .

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر