افشاگری کودکان کار از ضرب و شتم و تعرض جنسی برخی ماموران شهرداری تهران/

‏این کودک کار از سواستفاده جنسی مأموران شهرداری می گوید: «دوستم را بازداشت کردند؛ به او گفتند دکمه های لباست را باز کن!» کودکانی که در جامعه ایران به ناگزیر تن به کار می دهد، در هر لحظه از سوی اقشار مختلف جامعه در معرض سوء استفاده های جسمی، مادی و جنسی، قرار دارند.. گزارشی از عصر ایران “خاطرات ضرب و شتم کم نیست و ‌ بچه‌هایی که در این فیلم می‌بینید در مقابل دوربین، تعداد زیادی از آن‌ها را […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر