🔴‏خانواده دکتر بهروز را در ایران بعلت نوشتن درباره موسویان، مرد ترورهای زنجیره‌ای و پدرخوانده نایاک، تهدید کردند

🔴‏خانواده دکتر بهروز را در ایران بعلت نوشتن درباره موسویان، مرد ترورهای زنجیره‌ای و پدرخوانده نایاک، تهدید کردند و او مجبور شده از توییتر برود این نشان میدهد موسویان تا چه اندازه حیاتی و مهره کلیدی برای نظامه

Read more

تحت تعقیب قرار گرفتن سیروس عباسی فعال مدنی اهل دهگلان کردستان پس از انتقاد از علی خامنەای

تحت تعقیب قرار گرفتن سیروس عباسی فعال مدنی اهل دهگلان کردستان پس از انتقاد از علی خامنەای سیروس عباسی پیشتر ضمن اعلام حمایت از بیانیەی ۱۴ کنشگر مدنی جهت استعفای خامنەای، از رهبر جمهوری اسلامی میخواهد کە استعفا دهد و زمینە را برای برگزاری رفراندومی آزاد فراهم کند تا نسلهای بعد از انقلاب ۵۷ هم حق تعیین سرنوشت خویش را داشتە باشند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر