به خطر افتادن امنیت شغلی ۳۷۰ کارگر تولی – پرس در قزوین!

  شنبه ۲۸ مهرماه، بحران مالی، افزایش هزینه های مواد خام، کاهش حجم فروش کالا، بدهی شرکت به بانکها و توقیف بخشی از اموال این شرکت توسط طلبکاران بانکی، موقعیت شغلی ۳۷۰ کارگر این شرکت را بخطر انداخته است. این شرکت که بیش از ۴۰ سال است در شهرک صنعتی البرز – قزوین فعال است با خطر ورشکستگی و تعطیلی روبرو است.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر