نامه های وارده

تصمیم شورای شهر شورای نگهبانی

نامه اعتراض به شورای شهر تهران به هموندان محترم شورای شهر تهران درباره: نامگذاری خیابان نفت به نام مصدق در پی دو نامه گذشته خود به این شورا در زمان ریاست آقای مهدی چمران و در دیماه امسال به ریاست آقای محسن هاشمی، که هر بار شورای شهر تهران هوس …

فراخوان

جبهه ملی خواهان یک گردهمایی عمومی در تهران شد.

جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد جناب آقای دکتر حسن روحانی ، ریاست محترم جمهوری باسلام وادای احترام ، پس از حوادث اعتراضی اخیر ، جنابعالی و وزیر محترم کشور وسایر مقامات جمهوری اسلامی کرارا اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست …