واجب ترین خواندنی ها،برای تشخیص راه درست اینده

در پشت پرده های انقلاب خاطرات جعفر شفیع زاده از صفحه ۱- ۱۰ داستان کتاب مربوط میشود به خاطرات شخصی بنام جعفر شفیع‌زاده که برای شخص دیگری بازگو شده و او آن خاطرات را روی کاغذ آورده. خاطرات آقای شفیع‌زاده از سال ۱۳۵۴ در روستای قهدریجان اصفهان آغاز می‌شود و تا روزهای نخستین بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ در تهران ادامه می‌یابد بعد نا تمام باقی می‌ماند. عده‌ای این کتاب را تخیلی خواندند و عده دیگری توطئه ساواک یا نهادهای […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر