مقالات ونوشته ها

واجب ترین خواندنی ها،برای تشخیص راه درست اینده

در پشت پرده های انقلاب خاطرات جعفر شفیع زاده از صفحه ۱- ۱۰ داستان کتاب مربوط میشود به خاطرات شخصی بنام جعفر شفیع‌زاده که برای شخص دیگری بازگو شده و او آن خاطرات را روی کاغذ آورده. خاطرات آقای شفیع‌زاده از سال ۱۳۵۴ در روستای قهدریجان اصفهان آغاز می‌شود و …

ترجمه به زبانهای دیگر