بزرگداشت شهید قیام۹۶ در مزار و خانه شهید در دورد

✍️طبق خبرهای دریافتی از شهر #دورود واقع در استان لرستان، روز پنجشنبه ۶ دیماه۹۷ مراسم بزرگداشت #شهیدقیام ۹۶ حمزه_لشنی در این شهر بر مزار این شهید و نیز در خانه شان برگزار شد . این مراسم درحالی برگزار شد که ماموران هر دو مراسم را تحت کنترل داشتند تا #مانع_پیوستن مردم و جوانان دورود به خانواده و فامیل شهید برای بزرگداشت یاد او بشوند. با این حال این مراسم توسط خانواده و فامیل شهید برگزار شد

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر