تاری دید و تهوع شدید؛ آخرین وضعیت جسمی سعید سلطانپور در نتیجه‌ی شصت روز اعتصاب غذا

  سعید_سلطانپور درویش زندانی در یک مکالمه تلفنی از آخرین وضعیت جسمی خود پس از نزدیک به شصت روز اعتصاب غذا گفته است. آقای سلطان‌پور پس از آن که گارد زندان فشافویه در تاریخ هفتم شهریور به درویشان زندانی حمله کرد در اعتراض به رفتار غیرقانونی و خصمانه‌ی حکومت ایران با درویشان گنابادی و حصر قطب آنان #دکتر_نورعلی_تابنده وارد اعتصاب غذا شد. او در این مکالمه‌ی تلفنی که از طریق یکی از دوستانش در اختیار مجذوبان نور قرار گرفته است […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر