شلیک ماموران نیروی انتظامی به دستفروشان در زاهدان

روز چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ در چهارراه رسولی شهرستان زاهدان ماموران نیروی انتظامی با دستفروشان محروم درگیر شده و به سمت آنها تیراندازی کردند. در نتیجه این تیراندازی یک دستفروش و یک نوجوان رهگذر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و از ناحیه کتف مجروح شد. از دستفروش مجروح اطلاعی در دست نیست.

Read more

برخورد وحشیانه ماموران شهردارى اهواز با یک دستفروش

  امروز ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸-اهواز: ماموران شهردارى اهواز با ضرب وشتم یک دستفروش اهوازى بساط او را مصادره کردند. جوانان این مرز وبوم از فقر وبیکارى مجبور هستند جهت امرار معاش به کارهائى از جمله دستفروشى روى بیاورند. معضل بیکارى وفقر وتهدستى باعث شده که در سالهاى اخیر تعداد زیادى از جوانان اقدام به خودکشى کنند.

Read more

دستفروش نابینا مورد حمله ماموران شهرداری تبریز قرار گرفت و دچار تشنج شد.

در خبرهای امروزامده بود که، ماموران شهرداری و نیروی انتظامی با هجوم به دستفروشان میدان نماز تبریز در صدد جمع آوری آنها برمی آیند. در جریان این هجوم یک دستفروش نابینا مورد تعرض قرار گرفت. این دستفروش نابینا و نان آور یک خانواده در پی این حمله دچار تشنج شد.

Read more

۱۱ تیرماه: تجمع دستفروشان تهران

دستفروشان محدوده مرکزی تهران در مقابل شهرداری منطقه یازده تجمع اعتراضی برگزار کردند. روزهای پایانی ماه گذشته، شهرداری تهران از اجرا طرحی مبنی بر جمع آوری مشاغل سیار در تهران خبر داد. در پی اجرای این طرح، سه هزار دستفروش، شغل خود را از دست دادند. شماری از این دستفروشان با درخواست لغو طرح جمع آوری مشاغل سیار «موسوم به طرح انضباط شهری» و رسمیت بخشی به این شغل، در مقابل شهرداری منطقه یازده، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر