جهانبخش ده پهلوان برای اثبات سخنانم آماده مناظره ام

جهانبخش ده پهلوان زندانی ایرانی بدلیل دفاع از حقوق زندانیان زیر شکنجه های مختلف قرار گرفته است. او با انتشار دادنامه ای خطاب به جهانیان حقایقی را بیان کرده است. و آماده مناظره علنی با حکومتیان است. وزیر اطلاعات #اختصاصی_خبرگر 🛑، دادنامه زندانی ایرانی از ستمکاری سازمان زندان های ولایت فقیه: اینجانب جهانبخش ده پهلوان زندانی فعلی زندان اوین در سال ۱۳۸۸ طی حکم شماره ۱۴۲۸۸/۸۸۰۴۲۵ و در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ دادسرای عمومی و انقلاب کرج به تحمل ۲۱ […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر