اعتراضات کارگران راه آهن اندیمشک

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷؛تحصن نیروهای زاگرس وتوقف قطارمسافری اهواز-مشهد در (اندیمشک) ◀️کارگران راه آهن زاگرس اعلام کردند تا حقوق ندهند ما بر سر کار نخواهیم رفت هم اکنون این کارگران چندین ماه حقوق دریافت نکرده اند

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر