جزییات رسوایی فایل صوتی مکارم ومشایی

khabargar, [12.08.17 16:09] مشایی ۱۵۰ملیون دلار به مکارم شیرازی می دهد تا در کشور های عربی خرج شیعه پروری وتروریسم کند. مکارم پول ها را برای تجارت به دبی و… می فرستد. ماجرا لو میرود.  از سوی دفتر احمدی نزاد با مکارم  شیرازی تماس می گیرند . مکارم وقتی متوجه میشود که دست احمدی نزاد پر است وجای حاشا ندارد از او خواهش می کند به دیدارش به قم برود.  می گوید محدودیت های مرا در نظر بگیرید.  احمدی نزاد […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر