نامه های وارده

آنچه ولایتی می‌گوید روایتی غلط درباره‌ی کُردهاست

ریوار آبدانان، عضو شورای ریاست کل کنفدرالیسم جوامع کردستان-ک.ج.ک جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه و کُردها دچار خطای تحلیلی است. برای درک آن به یک نمونه‌‌ی بارز اشاره می‌کنم. اخیرا علی‌اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای طی تحلیلاتی اظهار داشت: «آمریکا می‌خواهد برای کُردهای سوریه دولت درست کند». این …

ترجمه به زبانهای دیگر