افشاگری

هک و دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی توسط ارتش سایبری

گروهی بنام ارتش سایبری ری استارت پس از هک و دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی قسمتی از مشخصات مشتریان “حقیقی” و “حقوقی” بانک مرکزی را منتشر کرد. pdf–bank

ویدیو ها

خشمی که خودت انباشتی! خامنه ای باش تا صبح دولتت بدمد.

حکومت مسوول این همه خشم انباشته شده در بین مردم ایران ، مخصوصا در قلب جوانان است. زبانه های این خشم بالاخره به مساجد ، مراکز جهل ، جنون ، خرافات و مفت خوری کشیده شد. این ها جوانه های آتش های بزرگتر است. حکومت دیگر با ما سندیکالیست ها …

ترجمه به زبانهای دیگر