پیروزی‌های کوچک کارگران نیاز به جشن بزرگ دارد

۲۶ آذر ۱۳۹۷ پژمان تهوری سیاست پیروزی‌های کوچک کارگران نیاز به جشن بزرگ دارد گفت‌وگو با رامین احمدی     «هفت‌تپه» نامی که در طول یکی، دو ماه گذشته زیاد شنیدیم، پس از این روزها شاید با تحقق برخی خواسته‌های کارگران کمتر تکرار شود اما اعتراض کارگران هفت‌تپه در کارنامه‌ی جنبش کارگری ایران ثبت شد. کارگران معترض به بی‌عدالتی مدیران در اداره‌ی کارخانه و عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها، با همبستگی و بلند کردن صدای‌شان، جنبشی را به […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر