کارگران بی حقوق پروژه سدسازی مخفیانه سپاه در پیرانشهر

کارگران پروژه سد کانی سیب پیرانشار برای چندمین بار در طول این پروژه، به مدت ماه‌ها حقوق، از پیمانکار پروژه طلب دارند. پروژه سد کانی سیب از پروژه‌های بزرگ و چندمنظوره حکومت ایران در شرق کوردستان می‌باشد که نزدیک به بیش از ۱۳سال پیش کلنگ احداث آن زده‌شده اما هنوز تکمیل‌نشده است. بر اساس گفته‌های یکی از شاهدان محلی منطقه پیرانشار: به دلیل ساخت سد کانی سیب نزدیک به ۶ روستا تخلیه‌شده که هنوز برای جبران خسارات برخی از روستائیان […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر