تعویق آزادی زندانی سیاسی وفعال کودکان کار سعید شیرزاد توسط دادیار شکنجه گر امین وزیری

صدای آزادی آتنا دائمی و سعید شیرزاد و‌تمام مدافعین حقوق کودکان و زندانیان سیاسی باشیم. بیدادستانی با آزادی سعید شیرزاد، زندانی سیاسی در زندان گوهردشت باوجود پایان یافتن دوره محکومیت شش ساله وی مخالفت کرد. یک منبع مطلع بر وضعیت آقای شیرزاد در این خصوص به هرانا گفت: “سعید شیرزاد مهرماه سال گذشته دو هفته پس از فوت مادرش به مرخصی اعزام شد و به همین دلیل باید تا مراسم چهلم او منتظر مانده و در این مراسم شرکت می‌کرد. […]

Read more

بازداشت سعید شیرزاد برای ادامه حبس

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۵ آبان، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی با پایان دوران مرخصی و عدم تمدید آن، بازداشت شد و قرار است جهت تحمل مدت باقی‌مانده از محکومیتش به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شود. وی حدود یک ماه پیش برای اولین بار به مرخصی اعزام شده بود. 🔷 یک منبع مطلع در این خصوص به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: « عصر روز گذشته سعید شیرزاد برای ملاقات با یک زندانی سیاسی که به […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر