هراس رژیم از برگزاری مراسم 8 مارس روز جهانی زن

هراس رژیم از برگزاری مراسم 8 مارس روز جهانی زن: حدود 50 تن در سنندج احضار، تهدید و بازجویی شدند طی دو هفته اخیر در سنندج حدود ٥٠ تن از فعالان سياسى، کارگری، مدنى و به خصوص فعالان حقوق زنان از سوى نيروهاى امنيتى و انتظامى احضار و بازجويى شده‌اند. خالدحسینی، مظفرصالح‌نيا، سيمين چايچى ازجمله اين افراد هستند. گفته شده که اين احضارها در رابطه با مراسم ٨ مارس صورت گرفته‌اند.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر