گزارش

تکمیلی- سیل در استانهای شمالی ایران دستکم هشت قربانی گرفت (

  🔻بارش سیل اسای باران از دیروز تا به امروز در استانهای شمالی ایران، بخصوص به مردم شهرهای غرب استان مازندان آسیب فراوان رسانده و دستکم هشت تن جان خود را از دست داده اند. 🔻بارش شدید باران بیشترین اسیب را به مردم شهرهای نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر در غرب …