##تهدید، #بازداشت و #مجروح کردن کارگران شهردارى اهواز

#هجوم، #تهدید، #بازداشت و #مجروح کردن کارگران شهردارى منطقه ۶ اهواز کارگران شهردارى منطقه ۶ اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوقشان طبق مصوبه شوراى عالى کار در سال ۱۳۹۹ و پرداخت نشدن حقوق معوقه ،براى چند روز متوالى اعتراض و دست از کار کشیدند. اول خردادماه ۱۳۹۹؛ شهردارى اهواز از طریق پیمانکار ،کارگران جدیدى را استخدام و بجاى کارگران سابق سر کار مى آورد که با اعتراض کارگران مواجه مى شوند. سپس مسؤولین شهردارى با یگان ویژه تماس گرفته و […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر