دستگیری و بی خبری از یک فعال محیط زیست در چهار محال و بختیاری

دستگیری و بی خبری از یک فعال محیط زیست در چهار محال و بختیاری ◾️جمعه سوم اسفند، خبرهای منتشره حاکی از آنست که، یوسف فرهادی، فعال محیط زیست سه روز پیش توسط ماموران اطلاعات دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. یوسف فرهادی ۵ سال است که در عرصه حفاظت از محیط زیست فعالیت می کند. از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

Read more