شهلا انتصاری یکی از صداهای زنان و کارگران ایران است.

شهلا انتصاری مددکار و بازنشسته تامین اجتماعی، مددکار هزاران زن و دختروکودک ایرانی که زندگی اش را وقف بهتر کردن شرایط کار وزندگی کارگران ومزد بگیران ایران کرده است، موفق شد از زندان اوین بند ۲۰۹ برای لحظاتی کوتاه با خواهرش تماس تلفنی بگیرد. او از خواهرش خواست تا داروهای او را برایش به زندان اوین بیاورند. شهلا انتصاری در ویدیوی منتشرشده خودش و مصاحبه با برنامه های مختلف تلویزیونی، حکومت اسلامی را سفاک خواند. او نتوانست بیش از این […]

Read more

چرا شهلا انتصاری را دستگیر کردند؟ شهلا انتصاری را بیشتر بشناسیم

شهلا انتصاری از رهبران جنبش زنان ایران و۱۴ امضا دستگیر شد. شهلا انتصاری بازنشسته تامین اجتماعی و مددکار اجتماعی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفره ی زنان آزادیخواه ایران، ساعتی پیش توسط ماموران اطلاعات گیلان در رضوانشهر دستگیر شد. شهلا انتصاری در هر جایی که کار کرده است،بخصوص در دوران مددکاری اش در خانه سالمندان کهریزک شهر ری بیشترین خدمات انسانی را به سالمندان و همکارانش کرده است. هزاران نفر او را در ایران میشناسند. یا از خدمات انسانی اش […]

Read more

شهلا انتصاری مددکار اجتماعی ومدافع حقوق زنان وکارگران دستگیر

شهلا انتصاری، خواهرم! زنی از تبار ایستادگی ودانش، چند ساعت پیش همراه تعدادی از ازادی خواهان وبرابر طلبان ، دستگیر شد. چرا؟ چون یک زن است. همراه زنان  امروز ۸ مارس ۱۷ اسفند ، جلوی وزارت کار امده بود. آخر او یک زن کارگر است. یک انسان شریف ومددکار. با قلب بیمارش همراه خواهرانش آمده بودند که بگویند ما انسانیم. ما کارگریم، ما مادریم، ما همسر ومعشوقه ودوست دختریم. ما انسانیم. باید از حقوق انسانی  برابر برخوردار باشیم.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر