اعضای شورای امنیت از ترکیه خواستند عملیات خود را متوقف کند

اعضای شورای امنیت از ترکیه خواستند عملیات خود را متوقف کند 🔹نماینده ۶ کشور اروپایی عضو شورای امنیت پس از جلسه غیرعلنی این شورا در خصوص تحولات در سوریه در اظهاراتی از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه اظهار نگرانی کردند و از دولت ترکیه خواستند تا این عملیات “یکجانبه” را خاتمه دهد.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر