اعتراضات

منصور اسانلو کارگر سندیکالیست :پیشنهاد به براندازان دموکراسی خواه داخل ایران

#اعتصابات ـسراسری از مبارزات میدانی دیوار نویسی یا پخش اعلامیه و خراب کردن چراغ های راهنمایی رانندگی و دوربین های کنترلی رژیم اسلامی ویدیو و فیلم بفرستید. بدلیل کرونا می توانید ماسک و عینک دودی بزنید، دستکش نازک بپوشید منتظر ویدیوهای زیر یک دقیقه ای شما هستیم. با بسته شدن …

مقالات ونوشته ها

نسخه نهایی مرامنامه حزب براندازان منتشر شد!

این هم از نسخه‌ی نهایی مرام‌نامه‌ی حزب براندازان که در اختیار تمام پارتی‌سان‌ها و اعضای حزب قرارش می‌دهیم. البته هیچ اصل و باوری در حزب براندازان صلب و همیشگی نیست و ما مدام بسوی بهتر حرکت می‌کنیم. پس چنان‌چه پیشنهادی دارید ما را در جریان بگذارید یا اگر هنوز با …

اعتراضات

مردم مسلح شوید ؛ ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم

  #ایرانارشیسم #حزب_ایرانارشیست #علی_عبدالرضایی #رتو_موتا #موتا_را_بشنوید #جشن_انتقام #قیام_اقوام #مردم_مسلح_شوید #iranarchist_party #iranarchism #Ali_Abdolrezaei @iabdolrezaei @mouta70 @iranarchism_news

اعتراضات

از تمام براندازان می‌خواهیم این صفحه‌ را در برگه‌های A5 یا A4 چاپ کرده و به عنوان تراکت یا شب‌نامه همه‌جا پخش کنند.

از تمام براندازان می‌خواهیم این صفحه‌ را در برگه‌های A5 یا A4 چاپ کرده و به عنوان تراکت یا شب‌نامه همه‌جا پخش کنند. (نسخه‌ی ویرایش‌شده‌ی جدید) #جنبش_تحریم_داخلی

خبر

تحريم داخلی به اهواز کشیده شد. اطلاعیه ها بر دیوار ها و همه جا در ایران!

تحریم وبایکوت رژیم اسلامی و اقتصاد آن، فروشگاه های سپاه و حکومت را سراسری کنیم! #جنبش_تحریم_داخلی #نه_به_جمهوری_اسلامی #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک @mansoor1999 https://t.me/khabargar        

ویدیو ها

🔥فعالیتهای میدانی جزیره‌ی پارتیزانی براندازان مبارز (BM) در نقاط امنیتی و نظامی شهرها، همدان، کنار ساختمان مرکزی پلیس سایبری(فتا)_

فعالیتهای میدانی جزیره‌ی پارتیزانی براندازان مبارز (BM) در نقاط امنیتی و نظامی شهرها، همدان، کنار ساختمان مرکزی پلیس سایبری(فتا)_ روبروی دژبانی تروریستکده تیپ انصارالحسین سپاه پارسخواران #خیابان_خانه_براندازان #جنبش_تحریم_داخلی #حزب_براندازان_ایران #ایران_آزاد IᖇᗩᑎᗩᖇᑕᕼISᗰ🅝🅔 🅦🅢 @mansoor1999 https://t.me/khabargar

اعتراضات

براندازان، پارتيسان ها تمام شهر ها را با بيانيه ها و تراكت هاي تحريم داخلي پر ميكنند.

راندازان، پارتيسان ها تمام شهر ها را با بيانيه ها و تراكت هاي تحريم داخلي پر ميكنند. خودشان چاپ و پخش ميكنند. مردم كم كم خوشحال ميشوند، و به #تحريم_داخلي_رژيم مي پيوندند. #ملاكرونااسلحه_رژیم_علیه_ایران_وجهان #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک @mansoor1999 https://t.me/khabargar  

اعتراضات

براندازان در داخل کشور جنبش بایکوت #بایکوت_اقتصادرژیم را آغاز کرده اند. همه ایرانیان به این براندازی میتوانند بپیوندند!

#ملاكرونااسلحه_رژیم_علیه_ایران_وجهان #آری_به_حکومت_انسانگراودموکراتیک #حزب_براندازان_ایران

اعتراضات

حزب براندازان جنبش تحریم داخلی را آغاز کرد

این صفحه را می‌توانید در برگه‌های A5 کپی کرده و به صورت شب‌نامه در سرتاسر ایران پخش کنید #از_فروشگاههای_حکومتی_نخرید #بایکوت_کالاهای_تبلیغی_در_صداوسیما #دستفروشها_را_دریابید  

جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه

ستمدیدگان_دادخواه #براندازان #منصوراسانلو: پیشنهاد راهکارهای عملی برای نجات از این شرایط جهنمی

با دیوار نویسی دعوت به بایکوت و نپرداختن هزینه های سوخت ، آب و برق و گاز و مخابرات توسط مردم ، که در بسیاری از کشور ها دولت ها خودشان تضمین این هزینه ها را بعهده گرفته اند، شهروندان معمولی رهگذر متوجه میشوند تنها نیستند و هستند کسانی که …

جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه

براندازان هم وارد فعالیت های میدانی شدند. پرچم های جاعش که روی خرچنگش خط خورده است و براندازان خودشان را معرفی کرده اند

  اتحاد همه ی براندازان آزادیخواه کار رژیم را تمام خواهد کرد. #اتحادمبارزه_پیروزی