براندازان هم وارد فعالیت های میدانی شدند. پرچم های جاعش که روی خرچنگش خط خورده است و براندازان خودشان را معرفی کرده اند

  اتحاد همه ی براندازان آزادیخواه کار رژیم را تمام خواهد کرد. #اتحادمبارزه_پیروزی

Read more

هشدار شدید به ماموران سرکوب و لیدرهای اجیر شده ی توسط نهادهای امنیتی در ورزشگاه ها:

لیدرهای اجیرشده‌ی دستگاه‌های امنیتی، علاوه بر هماهنگ کردن شعارهای تماشاگران نقش اساسی در تحریک جمعیت و راه انداختن جو فحاشی، توهین و تفرقه دارند. ما به این لیدرهای مواجب بگیر و همچنین ماموران چماق به دست حاضر در ورزشگاه هشدار می‌دهیم که در صورت ادامه‌ی مزدوری، سرکوب مردم و ایجاد اختلال در شعارها و فضای اعتراضی در ورزشگاه، توسط نیروهای مردمی شناسایی و به عنوان همدستان سرکوبگران به افکار عمومی معرفی خواهند شد. لذا به این دسته از لیدرها هشدار […]

Read more

سراسر ایران به براندازان پیوسته اند دشمن ما همین جاست

دیوار نویسان ستمدیدگان دادخواه، سربازان وطن، آزادیخواهان دلاور، زنان ومردان ایران زمین  دختران وزنان همه ی شهریتان های ایران به دیوار نویسی پیوسته اند. ما منتظر بقیه هم میهنان برای براندازی حکومت اسلامی هستیم.

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر