برچسب: شورای دموکراسی خواهان

⭕️‍‍مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسیها در واشنگتن چند خواسته را در رابطه با قیام مردم ایران مطرح کرد

🔹 اینترنت آزاد 🔹 تحریم عوامل سرکوب معترضین 🔹 اعلام ثروت مقامات ایران، عراق، و لبنان 🔹 تحریم عوامل فساد 🔹 اعلام میزان منابع ارزی قابل دسترس هر سه رژیم…

وضعیت کارگران و آخوندهای نفت خور در ایران، به این شکل در آمده است#اتحادمبارزه_پیروزی #شهرام

وضعیت کارگران و آخوندهای نفت خور در ایران، به این شکل در آمده است. اگر ما مردم خودمان تکلیف این ها را روشن نکنیم و به زیر نکشیم. ایران را…

شورای دمکراسی خواهان ایران اعتصاب سراسری معلمان را در مسیر اتحاد بزرگ جنبش ها می داند و از آنها حمایت می کند .

شورای دمکراسی خواهان ایران اعتصاب سراسری معلمان را در مسیر اتحاد بزرگ جنبش ها می داند و از آنها حمایت می کند . #اتحاد_اعتصاب #شورای_دمکراسی_خواهان_ایران

بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران در رابطه با حادثه خونبار اهواز

س ·  #بیانیه_شورای_دموکراسی_خواهان_ایران در رابطه با حادثه خونبار اهواز هموطنان عزیز حادثه خونبار اهواز باعث کشته شدن نیرو های نظامی و تعدادی از حاضرین غیر نظامی و همچنین مهاجمان آن شده…