شعارنویسی # شهر ری #ورامین ! مرگ برخامنه ای با تکثیر فریاد روی دیوارها به استقبال چهارشنبه آتشین میرویم

شعارنویسی زیر بنرهای ستاد خبری جاسوسی مردم علیه مردم وزارت اطلاعات قرچک مردم به تنگ آمده در سراسر ایران تابلوهای تبلیغاتی حکومتیان را به بنر ضد حکمومتی تبدیل کرده اند این بار در قرچک ورامین شعارهای ضد حکومتی همچون مرگ بر خامنه ای در همه جا به چشم میخورد . #اتحاد – مبارزه – پیروزی – #جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه #دبیر تشکیلات منصور اسانلو      

Read more

بیانیه گروه وحدت ملی ایرانیان در اروپا، گامی برای اتحاد براندازان

Saremi09-2 بدعوت گروه وحدت ملی ایرانیان – مرکزیت هامبورگ در تاریخ August.26 در هتل Reichshof هامبورگ گردهمائی با سخنرانی دکتر مصطفی دانش روزنامه نگار و خبرنگار برجسته برگذار گردید. در این گردهمائی تعداد کثیری از فعالین سیاسی و دوستداران ایران شرکت نمودند. نمایندگانی از حزب مشروطه ایران – لیبرال دموکرات، طیفهای چپ از پیکار تا چپ مدرن و بویژه طرفداران سکوالر دموکراسی پارلمانی شرکت داشتند. ابتدا دکتر فریبرز صارمی بنیانگذار و مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان، گفتار کوتاهی داشتند […]

Read more

پیام منصور اسانلو از بیمارستان +ویدیو

ما پیروزیم ! پیام منصور اسانلو از بیمارستان: از این همه ستمی که برهموطنانم می‌رود ،دلم میسوزد. یگانه راه نجات میهن ما پیروزی جنبش های متحد مزدبگیران، وستم دیده گان دادخواه است!

Read more

چرا تشکیل شورای هماهنگی انقلاب ملی ایران الزامی است؟ق۲

چون در طی ۴۰ سال گذشته هیچ فرد یا حزب ،گروه وسازمانی موفق به امر براندازی جمهوری اسلامی نشده است. لذا پیشنهاد برای تشکیل شورای هماهنگی انقلاب ملی ایران درحول خواسته های  زیربنایی زیر ارائه میشود. بر پایه پذیرش این موارد زیربنایی می توان افراد، احزاب وسازمان ها ونهادهای مختلف را به ائتلاف براندازان دموکراسی خواه وانسانگرا ی ایرانی دعوت کرد. شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران برای تحقق موارد زیر تشکیل میشود: ۱- هماهنگی وکنترل براندازی ۲- مدیریت براندازی […]

Read more
1 2
ترجمه به زبانهای دیگر