🔴 نامه شیرین عبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: در ایران پاسخ هر اعتراض گلوله یا زندان است

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد محدودیت‌های جدید علیه پیروان سایر ادیان توسط جمهوری اسلامی، اظهار تاسف کرده و خواستار استفاده از کلیه امکانات قانونی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد. «شیرین عبادی» با اشاره به اجبار شهروندان در پذیرفتن ادیان رسمی ایران برای دریافت کارت ملی، گفته است که به این نحو افراد خدا ناباور، بهائی، یارسان و ایزدی از حق شهروندی محروم می‌شوند. این حقوقدان و […]

Read more

شیرین عبادی»، حقوقدان و فعال حقوق بشر و‌از برندگان‌جایزه صلح نوبل، در جریان سخنرانی در پارلمان اروپا از کشورهای اروپایی خواست که در اعتراض به سرکوب خشونت بار معترضان، سفیران‌شان را از ایران خارج کنند.

روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، شیرین عبادی»، حقوقدان و فعال حقوق بشر و‌از برندگان‌جایزه صلح نوبل، در جریان سخنرانی در پارلمان اروپا از کشورهای اروپایی خواست که در اعتراض به سرکوب خشونت بار معترضان، سفیران‌شان را از ایران خارج کنند. 🔶عبادی، در پارلمان اروپا در شهر بروکسل، در جریان این سخنرانی در کنفرانس «آینده اقوام در ایران» خطاب به نمایندگان کشورهای اروپایی گفت: “چشم خود را به روی مردم ایران باز کنید، گوش خود را باز کنید!”

Read more

بانو شیرین عبادی اعلام کرد درلیست حمایتی از۱۴ امضا،حضور ندارد.

 سلام امروز برای من خبری فرستاده شده که بسیار عجیب بود. سایت خبرگر که گویا جنابعالی یکی از سردبیران آن هستید بیانیه ای را منتشر کرده که در آن عده ای از جمله من از بیانیه ۱۴ نفر حمایت کرده ایم. مایلم به اطلاع برسانم که در این زمینه کسی از من سوالی نکرده و صرف نظر از موضوع خود بیانیه و با عنایت به اینکه گذر از جمهوری اسلامی نظریه مناسبی هست اما من بیانیه حمایتی را امضا نکرده […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر