ادامه اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت

روز شنبه ۱۱آبان،کارگران کارخانه آذرآب در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت زدند. بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ ۱۲آبان،اعتراضات آذرآبی ها نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان همچنان دراین واحد صنعتی ادامه دارد. کارگران آذرآب در راه دست یابی مطالبتاشان مبنی بر تعیین تکلیف با سهامداران وپرداخت فوری حقوق ماه های شهریور و مردادشان کماکان از رفتن برسرکار خود داری می کنند. پیش ازاین […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر