راهکار اجرایی همبستگی،صندوق رای ازادودموکراتیک

همکاری حداکثری بر سر توافق حداقلی عمگرایانه ، برای گذر از نظلم ولایت فقیه و برقرار ی نظامی دموکراتیک وانسان گرا با حضور همه تشکیلات دموکراتیک وانسانگرا وانسان های بدون تعصب، بر سر اثبات فرم خاصی در اینده برای شکل حکومت ، از انواع سیستم ها ی حکومتی  که،  موجب تفرقه وجدایی نشود، برون داد تجربه عمری درتلاش های کارگری ودموکراتیک  صندوق رای ازاد ودموکراتیک است.  پیشنهاد اجرایی و تجربه  انباشته شده در رابطه با روش دموکراتیک وآزاد پیشنهادی صندوق […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر