برچسب: ضرب وشتم

گزارش تکمیلی از زندان ارومیه؛ ۲۰ زندانی سیاسی پس از ضرب و شتم توسط ماموران زندان به سلول انفرادی منتقل شدند

  🔸ساعت ۷ صبح روز گذشته، ۲۰ دی ماه نیروهای گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه با دستور رئیس زندان و مسئول دفتر ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان به بند…