گزارش

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: «رئیس‌جمهور در اجلاس آب و هوایی اسکاتلند شرکت نمی‌کند.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: «رئیس‌جمهور در اجلاس آب و هوایی اسکاتلند شرکت نمی‌کند.» ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی قاتل مشهور زندانیان سیاسی وعضو هیئت مرگ رژیم دردهه ۶۰ از ترس اینکه مانند حمید عباسی (نوری) به محاکمه کشیده شود شهامت سفر به کشورهای غربی را ندارد …

گزارش

جنایتکار جنگی آلمانی در سنین پیری به چنگال عدالت سپرده شد

زن ۹۶ ساله آلمانی که قرار بود امروز به اتهام مشارکت در قتل عام اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی در جنگ جهانی دوم محاکمه شود، پس از عدم حضور در جلسه دادگاه دستگیر شد این زن متهم است زمانی که ۱۸ سال داشته و به عنوان منشی در اردوگاه کار …