صدور حکم تعویق برای چهار تن از فعالین به خاطر حمایت از زندانی سیاسی محمدعلی طاهری

برای چهار تن به نام‌های “زهرا سادات ابراهیمی”، “زهرا شفیعی دهاقانی”، “رها داوودیان” و “ملیکا کاوندی”، جهت حمایت از محمدعلی طاهری و ارسال تصاویر وی در شبکه‌های مجازی از سوی شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران قرار تعویق به مدت دو سال صادر شده‌بود که این حکم، مهرماه سال جاری در دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶ از سوی قاضی زرگر عینا تایید شد. زهرا ابراهیمی می گوید: ““در تاریخ ششم شهریورماه ۹۶ خانم‌ها ملیکا کاوندی و رها داوودیان […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر