حمله شیمایی ترکیە بە عفرین شماری از غیرنظامیان را روانە بیمارستان کرد

  شماری از آسیب دیدگان حمله شیمیایی سوریه بە عفرین بر اساس تصویری کە “یگانهای مدافع خلق” (ی.پ.گ) منتشر کردە است، ارتش ترکیه در حملات روز جمعه ٢٧بهمن ١٣٩۶، به روستاهای حومه عفرین از سلاح شیمایی استفاده کرده است. بە گزارش خبرگزاری ” هاوار” کە گویا نظرات “ی.پ.گ” را منتشر می‌کند،  در اثر حملە شیمیایی ارتش ترکیه بە روستاهای منطقه “شیە”ی عفرین، ۶ نفر از ساکنان غیرنظامی  روستای ” ارندە” در بیمارستان بستری شدەاند. دکتر خلیل صبری، عضو هیأت مدیرە […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر