گزارش

حمله شیمایی ترکیە بە عفرین شماری از غیرنظامیان را روانە بیمارستان کرد

  شماری از آسیب دیدگان حمله شیمیایی سوریه بە عفرین بر اساس تصویری کە “یگانهای مدافع خلق” (ی.پ.گ) منتشر کردە است، ارتش ترکیه در حملات روز جمعه ٢٧بهمن ١٣٩۶، به روستاهای حومه عفرین از سلاح شیمایی استفاده کرده است. بە گزارش خبرگزاری ” هاوار” کە گویا نظرات “ی.پ.گ” را منتشر …

ترجمه به زبانهای دیگر