گزارش

کشته شدن یکی از جوانان غیرتمند جوانرود در نبرد عفرین

کاوه مجیدی یکی از جوانان اینترناسیونالیست اهل جوانرود در کرمانشاه دیروز در نبرد عفرین قهرمانانه جانش را فدای آزادی وبشریت کرد .کاوه مجیدی از سال ۲۰۱۴ در روژاوا در مقابل داعش درمنطقه کوبانی جنگید ودرنبردهای دیگر دربرابر ارتجاع مذهبی نیز حضور فعال داشت او یکی از جوانان وبنینانگذاران نهاد های …

گزارش

از سرگیری دوباره بمباران هوایی عفرین بدست ارتش ترکیه

چند محله در شهر عفرین توسط جنگند‌ه‌های ارتش ترکیه بمباران شد جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه شب گذشته شهر عفرین و مناطق شرا، شراوا، بلبله و جندرس را به شدت بمباران کردند. بر روی زمین اما نیروهای اشغالگر ضربات سختی دریافت کردند.   به گزارش خبرگزاری هاوار، هواپیماهی جنگی ترکیه دیشب …

ترجمه به زبانهای دیگر