علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احضار شد

  🔹علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه بیست وهشت دادگاه انقلاب تهران احضار شد. 🔹احضار این فعال سندیکایی از طریق سامانه ثنا به فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه اعلام شده و نجاتی باید روز یکشنبه ۱۹ آبان در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب جهت رسیدگی نوبت دادگاه حاضر باشد. 🔹علی نجاتی رییس پیشین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت و در تاریخ ۸ بهمن‌ماه همان سال […]

Read more

وضعیت جسمانی علی نجاتی خطر ناک می باشد.

  روز شنبه ۸ دیماه ، خانواده علی نجاتی موفق به ديدار غير حضوری با اين كارگر زندانی شدند. بنابر اين گزارش علی نجاتی از نظر جسمی به شدت لاغر و رنگ پريده بوده است. عليرغم بيماری و شرايط سنی ،او در دوران بازجویی بسيار مورد اذیت و ازار قرار گفته به طوری كه به خاطر وخامت اوضاع جسمی، در دوران بازجویی به بيمارستان منتقل شده بود. با توجه به اين شرايط هنوز وضعيت پرونده جديد علی نجاتی مشخص نيست […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر