علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احضار شد

  🔹علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه بیست وهشت دادگاه انقلاب تهران احضار شد. 🔹احضار این فعال سندیکایی از طریق سامانه ثنا به فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه اعلام شده و نجاتی باید روز یکشنبه ۱۹ آبان در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب جهت رسیدگی نوبت دادگاه حاضر باشد. 🔹علی نجاتی رییس پیشین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت و در تاریخ ۸ بهمن‌ماه همان سال […]

Read more

وضعیت جسمانی علی نجاتی خطر ناک می باشد.

  روز شنبه ۸ دیماه ، خانواده علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با این کارگر زندانی شدند. بنابر این گزارش علی نجاتی از نظر جسمی به شدت لاغر و رنگ پریده بوده است. علیرغم بیماری و شرایط سنی ،او در دوران بازجویی بسیار مورد اذیت و ازار قرار گفته به طوری که به خاطر وخامت اوضاع جسمی، در دوران بازجویی به بیمارستان منتقل شده بود. با توجه به این شرایط هنوز وضعیت پرونده جدید علی نجاتی مشخص نیست […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر