برچسب: عیاران معیشت

فریاد عیاران معیشت : مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای ، انقلاب ملی-دموکراتیک مردم ایران ادامه دارد.

چهل روز فریاد تا رسیدن به هفته ی فریاد، جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. جنایت و کشتار اخیر با هیچ سرکوبی چه پیش از 57 و چه پس از آن…

#عیاران_معیشت بازوی میدانی ستمدیدگان دادخواه، در فقیر ترین مناطق ایران پیکار را به کوچه ها وخیابانها می برند

تا روزی که همه ی دادخواهان با همبستگی جلوی حکومت ضد ایرانی ی جمهوری اسلامی بایستند. #اتحادمبارزه_پیروزی #دادخواهان_ایران #منصوراسانلو

#عیاران_معیشت بازوی میدانی ستمدیدگان دادخواه، در فقیر ترین مناطق ایران پیکار را به کوچه ها وخیابانها می برند.

#عیاران_معیشت بازوی میدانی ستمدیدگان دادخواه، در فقیر ترین مناطق ایران پیکار را به کوچه ها وخیابانها می برند. تا روزی که همه ی دادخواهان با همبستگی جلوی حکومت ضد ایرانی…

برنامه فراتر از خبر شبکه جهانی کلمه وحضورعیسی بازیارازجنبش همبستگی به نمایندگی آقای اصانلو

برنامه روز جهانی کارگر وعدم حضور منصور اصانلو از رهبران جنبش کارگری به دلیل بیماری در این برنامه وحضور عیسی بازیار از فعالان جنبش معیشت وهمبستگی به نمایندگی از این…

گزارش نشست ایرانیان مقیم آنکارا پایتخت ترکیه در روز 22 بهمن به مناسبت انقلاب نامبارک جمهوری اسلامی

در این جلسه اعضای شرکت کننده در نشست،به بیان ایده ها و راهکارهای خود برای رسیدن به فردایی بهتر در ایران پرداختند. امید است که در جلسات آتی، به ویژه…