مسمومیت ۳۵ نفر در مجتمع موج خروشان مشهد

مجتمع موج خروشان مشهد یکی از مراکز مثلا تفریحی در مشهد است. ادم هایی که به انجا می روند تا اب بازی کنند وقتی مدت بیشتری در انجا هستند ، دچار تنگی نفس و گاه حالت خفگی می شوند. این مسمومیت ها ناشی از سودجویی مالکان و اجاره داران این گونه مجتمع ها ست . نبودن مراکز رسیدگی به این حوادث وریشه یابی وحل این مشکلات ماسفانه باعث شده است، حتا شادی کردن هم هزینه های بیهوده ای برای هم […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر