برچسب: فایل های صوتی

پیام شیرزن آزادیخواه خانم فاطمه سپهرى از زندان : رهبر به من عفو داده…. عفو ببره بده به پدرش…..خامنه ای باید در برابر تلویزیون قرار بگیره و از من و همراهانم معذرت خواهی کنه…عفو داده….

پيام فاطمه سپهرى زندانى سياسى و از امضا كنندگان بيانيه چهارده كنشگر زن براى استعفاى خامنه اى و گذار از جمورى اسلامى از درون زندان وكيل آباد مشهد در این…