سخنان دکتر خالو رئیس آی‌سی‌یو بیمارستان علی‌اصغر در جلسه امروز رؤسای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی فارس با حضور استاندار:

جناب استاندار! هر فوتی که در این شهر و استان بوده زیر دست من بوده و من مطمئن هستم که تا چهار، پنج روز دیگه حداقل روزی ۱۰ تا فوتی خواهیم داشت. به مردم ترس منتقل کنید. 🔹شما نمیفهمید! هیچکدام از حاضرین در این جلسه نمیفهد که مردم استان دارند میمیرند. مسایل سیاسی را کنار بگذارید. 🔹آخه این چه مدیریتیه که مردمش از مدیرانش جلوترند؟ مردمند که دارند سیستم رو کنترل می‌کنند، مردمند که دارند کمک مالی می‌کنند، مردمند که […]

Read more

پیام شیرزن آزادیخواه خانم فاطمه سپهرى از زندان : رهبر به من عفو داده…. عفو ببره بده به پدرش…..خامنه ای باید در برابر تلویزیون قرار بگیره و از من و همراهانم معذرت خواهی کنه…عفو داده….

پیام فاطمه سپهرى زندانى سیاسى و از امضا کنندگان بیانیه چهارده کنشگر زن براى استعفاى خامنه اى و گذار از جمورى اسلامى از درون زندان وکیل آباد مشهد در این پیام خانم سپهرى در پاسخ مسئولین زندان که گفته اند شامل عفو رهبرى شده اید اشاره نمودند که بدون همراهان از زندان بیرون نمیروم و نیاز به عفو رهبرى ندارم ، وثیقه ۵٠ میلیون تومانى خواستند و به آنها گفتم خامنه اى در برابر تلویزیون قرار بگیره و از من […]

Read more

جان حمیدرضا امینی کارگر سندیکالیست اینترنتی در خطر است.

امروز ششمین روز اعتصاب خشک حمید رضا امینی « اریو برزن  » سندیکالیست اینترنتی است.  حالش بده قندش افتاده ازش خواستن سرم بزنه یا یه چیز شیرین بخوره زیر بار نرفته گفته اعتصابم رو در صورتی میشکنم که بر گردم زندان اوین.  در این فایل صوتی حمید است از ما  تقاضا کرده اگر به خواستش نرسید و کشته شد. حتما اعضای بدنش رو به بیماران نیازمند یا بی بضاعت هدیه کنه. هم بندی های حمید رضا امینی در زندان  فشاپویه […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر