بیانیه مشترک اتحادیه های کارگری پیرامون انقلاب ملی ایران

‍ (https://attach.fahares.com/P2hYeUGDid5BrIl0MEF8xA==) بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم آن هنگام که حکومت‌گران به بن بست رسیده باشند و هیچ راه‌حلی برای برون رفت از بحران‌هایی که خود بدست خویش ساخته‌اند، نداشته باشند و مردمِ به تنگ آمده از ظلم و بیداد، دیگر حاضر نباشند همانند گذشته تن به ستم دهند، هنگام اعتراضات گسترده‌ و زیر و رو کننده اجتماعی فرا میرسد. چنین است که اینک، مردم به تنگ آمده از ستم و سرکوب و گرانی و فقر و […]

Read more

یازده فدراسیون کارگری خواهان ازادی رضا شهابی هستند.

اخبار روز: یازده سندیکای کارگری از کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و سوئد در بیانیه ی مشترکی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی فعال کارگری سرشناس زندانی در ایران شدند. به گزارش همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، در این بیانیه چنین آمده است: سازمان های کارگری امضاء کننده، از مدت های مدیدی است که وضعیت ‏رضا شهابی، عضو هیأت‎ ‎مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، را با دقت دنبال می کند. فعالیت های […]

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر